Att göra vad man kan för naturen 

Eftersom Hultseröds trädgårdar inte vill öka belastningen på miljön så använder vi inte konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. I stället för snigelgift har vi skaffat tre gula ankor som ska hjälpa oss med snigelbekämpningen. Vi använder hönsgödsel från våra egna höns och  häst- och kogödsel från granngårdarna.

 

Vi försöker skapa en helhet som är bra för den biologiska mångfalden. Till exempel är det mesta vi planterat i trädgården valt för att funka som bra mat till insekter och fåglar. På några ytor har vi släppt upp gräsmattan till naturlig äng som vi slår av en gång på högsommaren. Och istället för att lägga massa tid på att elda ris så lägger vi det i högar i utkanten av trädgården som skydd för de vilda djuren. Det ger också ett tillskott av död ved som det är stor brist på i naturen.

 

Vi tycker det är helt okej att trädgården är lite rufsig i kanterna när både människor och djur stortrivs.

IMG_0596.JPG